Årets Leder

Årets leder i Østjysk Oldboys

Vandrepokal, skænket af Århus Fodbolddommerklub

Vandrepokalen ÅRETS LEDER I ØSTJYSK OLDBOYS uddeles hvert år, første gang i 2013, til en leder i Østjysk Oldboys.

Pokalen uddeles i forbindelse med Østjysk Oldboys generalforsamling i marts måned. 

Pokalmodtageren
Alle medlemmer af Østjysk Oldboys kan indstille kandidater som modtagere af vandrepokalen LEDER I ØSTJYSK OLDBOYS.

Modtageren skal have en funktion i klubbens oldboys afdeling som enten:

  • holdleder
  • bestyrelsesmedlem
  • eller anden funktion

Hvordan kan der indstilles

  • Indstillinger skal være velbegrundet og veldokumenteret
  • Lederskab i klubbens oldboys afdeling gennem nogen tid
  • Vellidt holdleder / bestyrelsesmedlem
  • Lederen der altid har orden i tingene og går forrest
  • Kandidater (indstillinger skal være bestyrelsen – ØOB´s formand) i hænde senest den 10. januar det år, hvor vandrepokalen skal uddeles.

Årets modtager af vandrepokalen udpeges af

Repræsentanter fra Århus Fodbolddommerklub og Østjysk Oldboys bestyrelse.

Østjysk Oldboys
Bestyrelsen