Generalforsamling 2024

Generalforsamling

Der indkaldes til den 61. ordinære generalforsamling, der afholdes på SABRO KRO 
tirsdag den 5. marts 2024 kl. 18.30 præcis.

Der er MØDEPLIGT for alle klubber. Tilmelding foretages til formanden. 
Kun én repræsentant fra hver klub har stemmeret.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og budget.
 4. Valg til bestyrelse.

På valg efter tur: Kim Rasmussen, Tommy Melgaard og René Gedde
Alle modtager genvalg
Magnus Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen udenfor tur.
Tommy Steg indtræder i bestyrelsen i stedet for Magnus Nielsen

      Valg af bestyrelsessuppleant(er): Ny suppleant skal findes.

 1. Behandling af indkomne forslag.

  Såfremt der indkommer forslag, vil disse blive off.gjort på www.oob.dk

  Forslag som ønskes behandlet – skal være formanden skriftligt i hænde senest den 31. januar 2024.
  Adresse: Knud E. Holm. Tulipanvej 24, 8240 Risskov eller mail: knud@oob.dk

 1. Valg af revisor: Rune Engell-Hansen (Harlev IK) modtager genvalg
  Valg af revisorsuppleant: Larsen Hansen (Odder IGF) modtager genvalg
 2. Optagelse af nye klubber
 3. Eventuelt

Ca. kl. 20.00 er foreningen vært ved flæskesteg m/kartofler og sovs, rødkål/surt – med én øl, for én re­præ­sen­tant fra hvert hold.
For ekstra ku­verter betales pr. stk. kr. 100,-
Bindende tilmel­ding af ekstra kuverter skal ske til formanden på
 tlf. 4080 0833 senest den 26. februar 2024.

HUSK: Årskontingent for 2024 – kr. 600,- pr. hold.
Der kan overføres beløb til: regnr. 2267 ktnr. 5496 514 795 (senest 20. februar)
Vigtigt: husk årgang og klubnavn.
Der kan også betales med kontanter eller med MobilePay: 5370 2586 på Generalforsamlingen.            

Kom venligst i god tid – gerne mellem 17-18.

VEL MØDT TIL GENERALFORSAMLINGEN
BESTYRELSEN