Generalforsamling Agenda

Generalforsamling

Der indkaldes til den 60. ordinære generalforsamling, der afholdes på SABRO KRO 
tirsdag den 7. marts 2023 kl. 18.30 præcis.

Der er mødepligt for hver klub for at sik­re videre deltagelse i turner­ingen. 
Kun én repræsentant fra hver klub har stemmeret.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og budget.
 4. Valg til bestyrelse.

På valg efter tur: Magnus Nielsen og Knud E. Holm
Begge modtager genvalg

      Valg af bestyrelsessuppleant(er): Tommy Steg modtager genvalg.

 1. Behandling af indkomne forslag.

  Såfremt der indkommer forslag, vil disse blive off.gjort på       www.oob.dk

  Forslag som ønskes behandlet – skal være formanden skriftligt i hænde senest den 31. januar 2023.
  Adresse: Knud E. Holm. Tulipanvej 24, 8240 Risskov eller mail: knud@oob.dk

 1. Valg af revisor: Rune Engell-Hansen (Harlev IK) modtager genvalg
  Valg af revisorsuppleant: Larsen Hansen (Odder IGF) modtager genvalg
 2. Optagelse af nye klubber
  Følgende klubber: Ebeltoft IF
 3. Eventuelt

Kl. 20.00 er foreningen vært ved flæskesteg m/kartofler og sovs, rødkål/surt – med én øl og én snaps for én re­præ­sen­tant fra hvert hold. For ekstra ku­verter betales pr. stk. kr. 100,-  ved ankomsten til kroen.
Bindende tilmel­ding af ekstra kuverter skal ske til formanden på
 tlf. 4080 0833 eller 8617 6763 senest den 28. februar 2023.

HUSK: Årskontingent for 2023 – kr. 600,- pr. hold.
Der kan overføres beløb til: regnr. 2267 ktnr. 5496 514 795 (senest 28. februar)
Vigtigt: husk årgang og klubnavn.
Der kan også betales med kontanter eller med MobilePay: 5370 2586 på Generalforsamlingen.            

Kom venligst i god tid – gerne mellem 17-18.

VEL MØDT TIL GENERALFORSAMLINGEN
BESTYRELSEN