Forslag til Generalforsamlingen 2023

Forslag fra Kristrup Boldklub
7- mands turneringen ændres til 8-mands, hvor eneste regelændring er, at truppen må udgøres af 11 mand, heraf 8 på banen.

Begrundelse: Flere hold tilkendegiver, at de er få til 11-mands, men for mange til 7-mands. På denne måde bringes en ekstra mand i spil.
Alternativt forslag er at ændre det kun for 55 og 60 års rækken. Her er det yderligere argument, at det begynder at knibe med luften, samtidig med at vægten øges.

Forslag fra Fuglebakken KFUM Århus
Forslag om at ændre spilledage for 7 mands holdene.
Fra næste turneringsstart ønsker vi at alle hold, både 7 mands og 11 mands der ender på 0 spiller onsdag og alle hold der ender på 5 spiller om mandagen.

Begrundelse: Årsagen er, at der bliver flere og flere 7 mands hold, så presset på banerne bliver større og større mandag.
Desuden forventer vi at der kommer en 7 mands 65 års række. Det vil så give mening, at 60 års og 65 ikke spiller samme dag.
Hvis der spilles på 2 forskellige dage, så kan spillere der ønsker at være med på begge hold have mulighed for det.

Forslag fra TMG
1. +65 5. mands med 2 udskiftere. Der må være 2 spillere, der er fyldt 63 år, eller muligt ingen dispensation.
2. +65 7. mands med 3 udskiftere. Der må være 3 spillere, der er fyldt 60 år.

Forslag fra Bestyrelsen
1. Forslag til ny aldersinddeling for hold i ØOB

11-mands

Nuværende årgang/aldersgruppeNuværende dispensationForslag til ny gruppeinddelingDispensation
30 årsIngen30 årIngen
35 års2 spillere på 30 år eller derover  
40 års2 spillere på 35 år eller derover38 år3 spillere der max er 3 år yngre
45 års3 spillere der 40 år eller derover45 år3 spillere der max er 3 år yngre
50 års4 spillere der er 45 år eller derover52 år3 spillere der max er 3 år yngre
55 års4 spillere der er 50 år eller derover  
60 års4 spillere der er 55 år eller derover59 år3 spillere der max er 3 år yngre
Ny række 65 år3 spillere der max er 3 år yngre

7-mands

Nuværende årgang/aldersgruppeNuværende dispensationForslag til ny gruppeinddelingDispensation
30 års 30 årIngen
35 års   
40 års 38 år2 spillere der max er 3 år yngre
45 års 45 år2 spillere der max er 3 år yngre
50 års 52 år2 spillere der max er 3 år yngre
55 års  
60 års 59 år2 spillere der max er 3 år yngre
Ny Række 65 år2 spillere der max er 3 år yngre

2. Forlag om bøde v/framelding af hold kr. 750,-

Ændring af spillereglerne §9 stk. 2:
……….vil blive behandlet af ØOB og DBU’s disciplinærudvalg

Ændring af spillereglerne §13 stk. 7:
…….kontingent betales INDEN Generalforsamlingen.