Det er nu tid til holdtilmelding/ændringer til 23/24 sæsonen.

Der er sendt mail ud til alle holdlederne – samt alle formænd og kampfordelere vi kender til.
Rettelser mv. skal være os i hænde senest 31.5.

Vær særlig opmærksom på ændrede spilledage for 40, 50 og 60 års i 7 mands kredsene.
Fra 23/24 sæsonen spiller disse hold om onsdagen.

//Bestyrelsen