Det er nu tid til at overveje evt. ændringer til næste sæson.

Alle holdledere + (kampfordelere og formænd vi har email på) får i dag tilsendt email.
Ændringer til den nye sæson som skal være mig i hænde senest 31.5.24.

Alle ændringer sendes til knud@oob.dk.

//formanden